SON EKLENENLER

Kritik değişiklik! İl müdürlerine azami çalışma süresi geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürü ve bölge müdürlerine azami beş yıllık çalışma süresi getirdi
10 Temmuz 2024 17:33

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği 10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik, taşra teşkilatındaki bir kısım personel ile yönetici düzeyinde olan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olan il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, ilçe müdürü ve şube müdürlerini kapsayacak.

Yönetmeliğin 18. maddesinde yapılan düzenlemeyle il müdürleri ve bölge müdürlerine azami 5 yıllık çalışma süresi sınırlaması getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 yılını dolduran İl müdürü ve bölge müdürlerinin yeni görev yerlerini Cumhurbaşkanlığına arz edecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki görev süreleri, azami çalışma sürelerinin hesabında dikkate alınacak.

Yönetmelik yer alan bu düzenleme, il müdürleri ve bölge müdürleri açısından bir rotasyon anlamına geldiği için çok önemlidir. İl müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, ilçe müdürü ve şube müdürlerini kapsayacak bir rotasyon ile taşrada yeniden bir yapılanmanın alt yapısı oluşturulmuş oldu. Düzenlemeyle 15-20 yıldır aynı yerde görev yapan ilçe müdürleri, şube müdürleri, il müdürlerinin başka illere veya ilçelere ataması yapılarak rotasyon yapılmış olacak.

İşte yönetmelikte yer alan kritik maddeler:

Zorunlu yer değiştirme
MADDE 17- (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü unvanlarında bulunanların görev yaptığı hizmet alanında aynı unvanda 3 üncü ve 4 üncü hizmet bölgelerinde azami çalışma süresi beş yıl, 1 inci ve 2 nci hizmet bölgelerinde yedi yıldır.
(2) Azami çalışma süreleri dolmadan da görev yerleri değiştirilebilir. Ancak bu şekilde görev yeri değişikliği için ilgilinin bulunduğu yerde asgari iki yıl görev yapmış olması gerekir.
(3) 31 Aralık itibarıyla bulundukları hizmet alanında aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulacak il müdür yardımcısı, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin Haziran-Ağustos dönemine kadar Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılır.
(4) Bu madde kapsamındaki personelin azami çalışma süreleri Bakanlık onayı ile bir yıl uzatılabilir.

Azami çalışma süresi planlaması
MADDE 18- (1) İl müdürü ve bölge müdürü unvanlarında bulunanların aynı il veya bölge müdürlüklerinde azami çalışma süresi beş yıl olması esasına göre planlanır. 31 Aralık itibarıyla bulundukları il veya bölgede aynı unvanda planlanan azami çalışma süresini tamamlayan il müdürü veya bölge müdürlerinin atanacakları il veya bölgelerin planlaması Cumhurbaşkanlığına arz edilir.

MEMURLAR.NET

TOPLU SÖZLEŞME SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER