SON EKLENENLER

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden açıklama

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nin 11 Haziran tarihli Sabah Gazetesi'nde yer alan ve Derneğin görev tanımını içeren ve bazı taleplerin konu edinildiği ilanın bazı çevreler tarafından çeşitli ithamlarda bulunulması ve Dernek Yönetimini hedef alan yakışıksız ifadeler dolayısla YGUDER'in konuyu yargıya taşıyacağı açıklandı.
13 Haziran 2024 15:03

Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları Derneği'nden basın açıklaması şu şekilde:

'Takınılan üslubu esefle kınıyoruz'

11 Haziran 2024 Salı günü derneğimizin değerli üyeleri ve derneğimiz faaliyetlerine destek veren binlerce Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcılarının desteği ile Sabah gazetesinde yayımlanan; Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi kayıp ve kaçağının önüne geçebilmek adına inceleme yetkisi talebi, Kamudaki tasarruf tedbirleri kapsamına alınması ve maalesef mevzuattaki amacının dışına çıkan uygulamaları nedeniyle pek çok yerde kardan çok zarara sebep olan Uzlaşma Komisyonları ve Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve yardımcılarının görev tanımını içeren ilanımıza ve ilandaki taleplerimize yönelik bazı çevreler tarafından çeşitli ithamlarda bulunulmuştur. Derneğimiz, Derneğimizin hizmet ettiği bütün Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Gelir Uzman Yardımcıları ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tolga AKGÜL hakkında kullanılan yakışıksız ifadeleri ve takınılan üslubu esefle kınıyoruz.

Gelir Uzmanlığının kökü bir geçmişe dayandığı vurgulanan basın açıklamasında, 'Gelir Uzmanlığının bahsedildiği gibi bir başlagıç memuriyeti kadrosu niteliğinde olmadığının altı çizildi.

'Gelir Uzmanlığı A Kadro bir meslektir'

Açıklamanın devamı şöyle: Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatının asli personel kaynağı olarak yer alan KARİYER bir meslektir. Diğer kariyer mesleklerde olduğu gibi KPSS, Özel Yarışma Sınavı, Mülakat, Yeterlik Sınavı ve Mülakat aşamalarından başarılı olanların edinebileceği A Kadro bir meslektir.

Özel bir yarışma sınavı ve yeterlik sürecine tabi mesleklere A grubu kadrolar, bunların dışında kalan kadrolara B grubu kadrolar denilmiştir.

Danıştay karar ve içtihatları incelendiğinde kariyer meslekler ile görevde yükselmeye tabi unvanlar arasında ast üst ilişkisi kurulamayacağı aşikardır.

Bu nedenle 12.06.2024 tarihinde basın açıklaması adı altında bahsedilen ve gelir uzman yardımcısı, gelir uzmanı, şef, müdür yardımcısı ve müdür olarak sıralanan silsilenin hukuken hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Danıştay, Gelir Uzmanının görevde yükselmeye tabi şefe karşı sorumlu tutulamayacağı kararının ONANMASINA kesin olarak karar vermiştir (Bknz: Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği).

Hatta kariyer meslekler içerisinde müdür yardımcısı kadrosuna karşı sorumlu tutulan tek kariyer meslek Gelir Uzmanlığıdır. Gelir Uzmanlarını Vergi Dairesi Müdür Yardımcısına karşı sorumlu tutan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 24. Maddesinin İPTAL edilmesi için Danıştayda davamız açılmıştır (Bknz: Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2024/1143E). Hukuk devletine vurgu yapılacaksa öncelikle yargı kararlarının uygulanması ve yargı kararlarından ders çıkarılarak görevlendirmeler yapılması gerekmektedir.

Bahsedildiği gibi gelir uzmanlığı başlangıç memuriyet unvanı kadrosu olmadığı için görevlendirme konusunda Dernek Başkanımız Sayın Tolga AKGÜL, A kadro Gelir Uzmanı olarak açmış olduğu bütün davaları kazanmıştır (Bknz: Danıştay İDDK 2018/1944E 2020/472K, Bursa BİM Birinci İdari Dava Dairesi 2023/1576E 2023/1715K20, Bursa BİM Birinci İdari Dava Dairesi 2022/3200E,2023-1714K, Çanakkale İkinci İdare Mahkemesi 2022/1112E, 2023/509K).

Vergi Dairesi Müdürlerinin büyük çoğunluğu hali hazırda zaten inceleme Raporu hazırlamamakta, bu yetkisini Tarama Kontrol Bölümü aracılığı ile kullanmaktadır. Herkesin de bildiği üzere gelir uzmanlarının düzenlediği raporlar Vergi Dairesi Müdürlerince imzalanıp komisyona sunulmaktadır. İnceleme Raporunu hazırlayan Gelir Uzmanlarının inceleme yetkisi istemesi kadar doğal bir durum olamaz. Kaldı ki bu yetki; müfettişlerden, müdürlerden ya da herhangi bir dernekten değil Gelir İdaresi Başkanlığından ve Hazine ve Maliye Bakanlığından istenmektedir. Bu konunun muhataplarının da inceleme yetkisine bakış açıları Yeterliğe Tabi Gelir Uzmanları ile örtüşmektedir.

Derneğimizin vergi inceleme yetkisi talebi, tamamen hamasetten uzak, Bakanlığımızın yürüttüğü mali disiplin ve ekonomi politikalarıyla uyum içinde olan haklı bir taleptir. Üzülerek belirtmeliyiz ki Ülkemiz OECD, Dünya Bankası, IMF ve benzeri uluslararası kuruluşlarca yayınlanan makale ve raporlarda kayıt dışı ekonomi büyüklüğü açısından gerek OECD gerek Avrupa Birliği gerek G20 ülkeleri içinde en ön sıralarda yer almaktadır. Bunun yanında vergi kaçakçılığı da, vergi gelirlerimizin düşmesine, kayıt dışı ekonominin daha da artmasına, gelir dağılımının bozulmasına, vergi kanunlarındaki istikrarlı yapının bozulmasına, mükellef ile idare arasındaki güven duygusunun azalmasına, vergi oranlarının artmasına, vergi adaletinin bozulmasına, haksız rekabetin ortaya çıkmasına, yeni vergilerin konulmasına, ekonomik büyümenin yavaşlamasına... varana dek birçok alanı olumsuz etkileyebilmektedir.

Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi hususunda, her yıl açıklanan inceleme oranlarına bakıldığında, ülkemizde mükellef başına düşen inceleme elamanı sayısının yetersiz kaldığı görülecektir. Bu itibarla, inceleme yetkisi talebimiz yerindedir. Vergi konusunda yapmadığı hiçbir iş kalmayan Yeterliğe tabi Gelir Uzman ve Yardımcılarının yetki verilmesi halinde bu görevi de layıkıyla yapabileceklerine olan güvenimiz ise tamdır. Konuya olması gereken değil hiyerarşik düzen açısından bakan bazı çevrelerin bu dar görüşlerini yeniden değerlendirmelerini ve Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcılarına inceleme yetkisi verilerek vergi kayıp ve kaçağın önlemesinde Devletimizin ali menfaatlerini göz önüne almalarını tavsiye ederiz. Ayrıca, YGUDER Yönetim Kurulu 11 Asil 5 Yedek üyeden oluşmakla beraber, alınan kararlar da yaklaşık 100 kişiden oluşan istişare kurulu ile birlikte üyelerimizin onayı ile kamuoyuna yansımaktadır. Bu nedenle taleplerimizi yönetim olarak kendimizi sorumlu hissettiğimiz meslektaşlarımızın rızasına bağlamak bizim için yeterlidir. Ülkemizde felaketlerde ve zor günlerde meslektaşlarımızın gösterdiği hassasiyet ve özene bakılırsa kime ve neye hizmet ettiğimizi anlamak gayet kolay olacaktır.

Derneğimizi, Dernek Başkanımızı ve mesleğimizi hedef alan, gerçeklikten oldukça uzak bu talihsiz açıklamalar ile ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MEMURLAR.NET

TOPLU SÖZLEŞME SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER